วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกา: United States of America Currency


ชื่อประเทศ :สหรัฐอเมริกา (United States of America)
ชื่อสกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar)
รหัสสกุลเงิน : ISO-4217 = USD
สัญลักษณ์ : US$
ตัวอย่างธนบัตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น